17 år

Du må tidligst begynde at køre tre måneder, før du bliver 17 år.

Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned, før du bliver 17 år.

Du kan tidligst komme op til køreprøve, den dag du bliver 17 år.


Betaling

Betaling skal være i hænde senest på dagen for holdstart - medmindre andet er aftalt!


Lægeattest

Inden du tager til din læge skal du bruge et vellignende pasfoto, som du skal medtage til din læge. Lægeattesten skal afleveres sammen med din ansøgning om kørekort. Skulle du midt i din køreuddannelse have behov for en pause, gælder der særlige regler for hvor længe man må holde pause. Skal du bare på ferie etc. giver det dog ikke problemer.


Teori

Teoriundervisning foregår som klasseundervisning. Løbende teoriprøver og gennemgang af teoriprøver. Spørgsmål er velkomne – dialog fremfor monolog.


Kørsel

Køretimerne starter efter 3. teorigang.


Førstehjælp

Pr. 1. oktober 2006 blev kursus i færdselsrelateret førstehjælp obligatorisk for alle, der for første gang ansøger om kørekort. Har du ikke allerede kurset, er jeg selvfølgelig behjælpelig med at finde et til dig.


Ekstra udgifter vedr. kørekort

Prøvegebyr til færdselsstyrelsen for 1. gang teori- og praktisk prøve kr. 1000,-

Færdselsrelateret førstehjælp kr .600,-

Lægeerklæring kr. 500-600.-

Pasfoto ca kr. 125,-

Ekstra køretimer*600,-

Leje af skolevogn til køreprøven**650,-


*Ekstra kørelektioner (er udover de 16 fra pakken) afregnes på nyt indbetalingskort.

**Leje af skolevogn til køreprøve afregnes på nyt indbetalingskort løbende inden køreprøven.

Du skal sende afbud til køretimer hurtigst muligt - og senest dagen før, ellers afregnes fuld pris.


Handelsbetingelser og det med småt

Ved tilmelding til holdstart accepterer du, at købe og betale for lovpakken. Lovpakken skal betales senest på dagen for holdstart. Hvis forløbet afbrydes, refunderes de køretimer, som ikke er blevet kørt. Baner og teoriundervisning refunderes ikke. Framelding skal ske senest 10 hverdage før holdstart.


Kontrolspørgsmål til praktisk prøve:

Styreapperat

Skal virke let, sikkert og hurtigt (det siger loven). Der må ikke forekomme væsentligt slør (uafhængig af bilmærke). Hjulene skal følge rattets bevægelser (kontrolleres stående ved siden af bilen med startet motor). Styreapparatet skal være selvoprettende (kontrol under kørsel). Skal kunne drejes mellem yderstillinger uden mislyde og ujævn modstand (kontrol under kørsel). Servovæskebeholderens væskestand skal være mellem min. og max. -mærket. Skolevognen har IKKE servovæskebeholder - servostyringen er elektrisk.


Bremser

3 bremsesystemer: Driftsbremse (fodbremse), parkeringsbremse, nødbremse. Driftsbremse skal være sikker, hurtig og virksom (det siger loven). Skal være opdelt i 2-kredse (2-kreds hydrauliske bremsesystem). Skal virke på alle hjul, ved alle hastigheder og belastninger. Skal kunne bremse bilen til standsning fra 30 km/t på max. 6 m.

Kontrol:

Ru trædeflade på pedalen. 1 cm. frigang i topstilling (der må ikke være bremsevirkning den første cm. der trædes). Må ikke kunne trædes helt i bund. (fast og hård og ikke synke yderligere). Vakuumforstærkeren kontrolleres ved at pumpe fodbremsen 5-6 gange med slukket motor hvorpå der startes med bremsen nedtrådt, herefter skal pedalen synke et par cm.


Nødbremsen

Den ene kreds af det 2-kreds hydrauliske bremsesystem (afhængig af bilmærke).


Parkeringsbremsen

Skal være mekanisk eller elektrisk. Skal kunne holde bilen på en 18% stigning/hældning.


Lygter, reflekser og horn

Der må kun være påbudte eller tilladte lygter på bilen. Generelt skal der være 2 lygter af hver, og de skal lyse parvis ens. Foran på bilen: (hvidt eller gulligt lys)

Positionslygter - skal kunne ses min. 300 m. fra bilen.

Nærlygter - skal kunne oplyse vejen min. 30 m. frem. Skal virke asymmetrisk (lyse længere frem i højre side af vejen). Må ikke virke blændende (skal have et fald på 1% = 1 cm. pr. meter.

Fjernlygter - skal oplyse vejen min. 100 m. frem.

Bagpå bilen: (rødt lys)

Positionslygter - skal kunne ses min. 300 m. fra bilen.

Baglygter - skal kunne ses min. 300 m. fra bilen.

Bremselys (stoplys) - skal lyse væsentligt stærkere end baglyset (3-4 gange).

Nummerplade lys (hvidt lys) - skal kunne læses i en afstand af 20 m. Reflekser skal være røde, godkendte og må ikke være trekantet (forbeholdt påhængskøretøjer).

Blinklygter: (orange lys) blinklys foran, bagpå og på siden (foran og på siden kan være sammenbygget). Skal blinke mellem 1-2 gange i sekundet (60-120 gange i min.) Skal kunne ses i solskin


Horn

Skal afgive en klar og konstant tone (der må ikke være flere forskellige lyde).


Hjul

Dæk og fælge skal være ubeskadigede. Dæk og fælge må generelt ikke have buler og revner. Dæk skal være pumpet op til korrekt dæktryk efter fabrikantens forskrifter (står i instruktionsbogen). Dæk skal være af samme type (dæk på nye biler er alle radialdæk, men er enten sommerdæk, vinterdæk, helårsdæk eller pigdæk). Pigdæk må være monteret på bilen fra 1. november til 15. april. Dæk skal have min. 1,6 mm. dækmønster (evt. Kontrol ved slidindikator). Dæk skal være ens slidt (for højt dæktryk = slidt på midten, for lavt dæktryk = slidt på siderne). Retningsbestemt dæk skal være korrekt monteret. (i rigtig rulleretning).


Støddæmpere

Skal være virksomme. Der må ikke være udsivning af olie omkring støddæmperen. Normalt max. ½ gang op og ned efter at have påvirket støddæmperen. Punktvis/uens slidte dæk er tegn på fejl i støddæmpere.


Motor

Udstødning/motor må ikke larme unødigt. Motor må ikke ryge unødigt. Hvid røg = vanddampe, altså ikke farlig eller tegn på fejl. Sort røg = for meget olie, tilstoppet luftfilter, altså tegn på fejl. Evt. blå røg = slidt motor, altså ingen tegn på fejl.


Udstødning

Udstødning skal være tæt, lyddæmpende og sidde fast. Tæt - evt. holde en klud foran hullet kortvarigt og hør efter udsivning andet steds. Lyddæmpende - speede motoren op og hør om det larmer unødigt. Sidde fast - tag ved udstødningsrøret og vrikke op og ned. Ved kold motor.


Kontrol i motorrum (5 kontrolpunkter)

Kølervæskebeholder, mellem min. og max. -mærket. . Oliepåfyldningsdæksel og kontrolpind, kontrolpind mellem min. Og max. -mærket.

Bremsevæskebeholder, mellem min. og max. -mærket. Sprinklervæskebeholder skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde

Akkumulator (batteri), skal være rengjort og fri for fedt og ir ved polerne. Evt. kontrol af væskestanden.


Spejle

1 indvendigt førerspejl. 1 sidespejl i venstre side. Skal være korrekt indstillet til føreren.


Kontrollamper

Fjernlys (typisk blå) Blinklysindikator, med lys og lyd. Evt. lampe for tændt tågebaglygte.

Bremsesystem. Parkeringsbremse, evt. sammen med defekt bremsesystem. ABS-lampe, ved defekt ABS. Forsat kørsel KAN være ulovligt.

Olietrykslampe.

Visker/vasker skal være intakte og virksomme.

Kontakt til elopvarmet bagrude.

Ventilation i kabinen, kold/varm, recirkulation, blæserhastighed, forrude/ fødder/midtersektion, evt. A/C